SLOVDEKRA,, RIADITEĽSTVO, Bratislava, Polianky

SLOVDEKRA,, RIADITEĽSTVO, Bratislava, Polianky

Termín nasledujúcej technickej a emisnej kontroly nájdete buď v Osvedčení o TK a Osvedčení o EK, alebo aj na nálepkách na čelnom skle Vášho vozidla. U vozidiel, ktoré ešte neabsolvovali prvú technickú alebo emisnú kontrolu sa termín prvej kontroly určí z dátumu prvého prihlásenia do evidencie uvedeného v Osvedčení o evidencii vozidla pripočítaním lehoty platnej pre príslušnú kategóriu vozidla.

poslať správu
poslať správu
SLOVDEKRA,, RIADITEĽSTVO, Bratislava, Polianky

Adresa SLOVDEKRA,, RIADITEĽSTVO, Bratislava, Polianky

Polianky 19
84457 Bratislava

Kontakt SLOVDEKRA,, RIADITEĽSTVO, Bratislava, Polianky

SlovakiaTrade > SLOVDEKRA s.r.o. > SLOVDEKRA,, RIADITEĽSTVO, Bratislava, Polianky